Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Contraventii cu privire la REVISAL
   


Contraventii cu privire la Registrul general de evidenta a salariatilor

Cu privire la Registrul general de evidenta a salariatilor, constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, personae fizice sau juridice:

 

Nr. Crt.

Contraventie

Sanctiune

1

Netransmiterea registrului cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat

Amenda 10.000 lei pentru fiecare pesoana primita la munca fara transmiterea la ITM a registrului complet cu toate elementele CIM, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000lei

2

Refuzul de a pune la dispozitia ITM registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salarialilor

Amenda de la 5.000 la 8.000 lei

3

Necompletarea elementelor CIM conform art. 3, respective netransmiterea registrului in termenelor prevazute la art. 4

Amenda de la 5.000 la 8.000 lei

4

Completarea registrului de catre alta persoana decat cele desemnate de angajator

Amenda de la 3.500 la 5.000 lei

5

Completarea registrului cu date eronate sau incomplete

Amenda de la 3.500 la 5.000 lei

6

Alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului

Amenda de la 3.500 la 5.000 lei

7

Neinformarea ITM cu privire la prestatorii de servicii

Amenda de la 2.000 la 5.000 lei

8

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de salariat

Amenda de la 300 la 1.000 lei

9

Subcontractarea la randul lor a serviciilor de completare si transmitere a registrului incredintate de angajatori

Amenda de la 300 la 1.000 lei

10

Nepastrarea registrului in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului

Amenda de la 3.500 la 5.000 lei

 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

Contavenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale.

Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor se face cu respectarea:

-         art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena  privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

-         art 31 din Comventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respcectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari;

-         dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspectia Muncii asigura accesul autoritatilor si institutiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicatii de interogare specifice, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor cu caracte personal.

In scopul combaterii muncii nedeclarate materializate prin neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru, Inspectia Muncii beneficiaza de accesul la bazele de date detinute de autoritati si institutii publice, privind evidenta populatiei, declaratii si inregistrari fiscale/vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control.

Pentru familia de functii bugetare “diplomatie”, completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor se aplica in conditiile stabilite printr-un protocol de colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe si Inspectia Muncii.Codul muncii - abordari