Codul muncii - Jurisdictia muncii

 

Codul muncii - pagina de start

Reguli speciale de procedura
    TITLUL XII

Jurisdictia muncii

CAP. 3

Reguli speciale de procedura
     ART. 270
    Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
     ART. 271
    (1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta.
    (2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile.
    (3) Procedura de citare a partilor se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata.
     ART. 272
    Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.
     ART. 273
    Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta, instanta fiind in drept sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie in mod nejustificat administrarea acesteia.
     ART. 274
    Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept.
     ART. 275
    Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

 

Codul muncii - Reguli speciale de procedura