Codul muncii - Dialogul social

 

Codul muncii - pagina de start

Patronatul
    TITLUL VII

Dialogul social


CAP. 4
Patronatul
     ART. 227
    (1) Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
    (2) Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii ori alte structuri asociative, conform legii.
     ART. 228
    Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.


Codul muncii - Dialogul social, Patronatul