Codul muncii - Inspectia muncii

 

Codul muncii - pagina de start

Inspectia muncii
    TITLUL X

Inspectia munciiInspectia muncii
     ART. 237
    Aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca este supusa controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
     ART. 238
    Inspectia Muncii are in subordine inspectoratele teritoriale de munca, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
     ART. 239
    Infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii sunt reglementate prin lege speciala.
     ART. 240
    Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului.

 

Codul muncii - Inspectia muncii