Codul muncii - contractul individual de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Incetarea CIM
    TITLUL II

Contractul individual de munca


CAP. 5

Incetarea contractului individual de munca
ART. 55
Contractul individual de munca poate inceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
Codul muncii - incetarea (cim) contractului individual de munca