Codul muncii - Conflictele de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Greva
    TITLUL IX

Conflictele de munca


CAP. 2
Greva
     ART. 233
    Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale.
     ART. 234
    (1) Greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
    (2) Participarea salariatilor la greva este libera. Niciun salariat nu poate fi constrans sa participe sau sa nu participe la o greva.
    (3) Limitarea sau interzicerea dreptului la greva poate interveni numai in cazurile si pentru categoriile de salariati prevazute expres de lege.
     ART. 235
    Participarea la greva, precum si organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezinta o incalcare a obligatiilor salariatilor si nu pot avea drept consecinta sanctionarea disciplinara a salariatilor grevisti sau a organizatorilor grevei.
     ART. 236
    Modul de exercitare a dreptului de greva, organizarea, declansarea si desfasurarea grevei, procedurile prealabile declansarii grevei, suspendarea si incetarea grevei, precum si orice alte aspecte legate de greva se reglementeaza prin lege speciala.

 

Codul muncii - Conflictele de munca, Greva