Codul muncii - contractul individual de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Dreptul la preaviz
    TITLUL II

Contractul individual de munca


SECTIUNEA 6
Dreptul la preaviz
     ART. 75
    (1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.
    (3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).
     ART. 76
    Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:
    a) motivele care determina concedierea;
    b) durata preavizului;
    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;
    d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.
     ART. 77
    Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

 

Codul muncii - Dreptul la preaviz