Codul muncii - Dialogul social

 

Codul muncii - pagina de start

Dispozitii generale
    TITLUL VII

Dialogul social


CAP. 1
Dispozitii generale
     ART. 211
    Pentru asigurarea climatului de stabilitate si pace sociala, prin lege sunt reglementate modalitatile de consultari si dialog permanent intre partenerii sociali.
     ART. 212
    (1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national.
    (2) Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se stabilesc prin lege speciala.
     ART. 213
    In cadrul ministerelor si prefecturilor functioneaza, in conditiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, intre administratia publica, sindicate si patronat.Codul muncii - Dialogul social, dispozitii generale