Codul muncii - contractul individual de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale
    TITLUL II

Contractul individual de munca


SECTIUNEA 7
Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale
     ART. 78
    Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.
     ART. 79
    In caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere.
     ART. 80
    (1) In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
    (2) La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.
    (3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.Codul muncii - Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale