Codul muncii - Contractele colective de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Despre contractele colective de munca
    TITLUL VIII

Contractele colective de muncaContractele colective de munca
     ART. 227
    (1) Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
    (2) Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii ori alte structuri asociative, conform legii.
     ART. 228
    Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.


Codul muncii - Contractele colective de munca