Codul muncii - Conflictele de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Dispozitii generale
    TITLUL IX

Conflictele de munca


CAP. 1
Dispozitii generale
     ART. 231
    Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.
     ART. 232
    Procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala.

 

Codul muncii - Conflictele de munca, dispozitii generale