Codul muncii - Jurisdictia muncii

 

Codul muncii - pagina de start

Competenta materiala si teritoriala
    TITLUL XII

Jurisdictia muncii

CAP. 2

Competenta materiala si teritoriala
     ART. 269
    (1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului de procedura civila.
    (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.

 

Codul muncii - Competenta materiala si teritoriala