Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Comitetul de securitate si sanatate in munca (CSSM)
   

Comitetul de securitate si sanatate in munca (CSSM) trebuie organizat la nivelul fiecarui angajator persoana juridica, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si care are un numar de cel putin 50 de lucratori.

In functie de natura activitatii si de riscurile identificate, inspectoratul teritorial de munca poate cere infiintarea CSSM si pentru persoanele jurdice cu un numar de lucratori mai mic de 50.

In unitatile cu mai putin de 50 de lucratori si in care nu s-a constituit CSSM, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.

CSSM se constituie in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, respcectiv cu o durata mai mare de 3 luni.

Initiativa intrunirii CSSM revine angajatorului sau reprezentantului sau legal.

 

Model decizie de intrunire CSSM:

 

Decizie

Nr. .............................din ........................

 

Avand in vedere prevederile din:

-         Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

-         Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;

-         Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

-         Normele metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,

 

in calitate de angajator/reprezentant legal al angajatorului pentru SC ...................

 

DECID

 

Art.1. Incepand cu data de ....................., se constituie Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca al SC ...........................

Art.2. Componenta Comitetului de securitate si sanatate in munca este urmatoarea:

-         angajatorul sau reprezentantul sau legal: ..............................(Prezedinte)

-         lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie ................................ (Secretar)

-         reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor ............................................

-         medicul de medicina muncii .............................

Art.3. Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare propriu, prezentat in Anexa 1 la prezenta decizie.

Art.4. Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca sunt prevazute in Anexa 2 la prezenta decizie.

Art.5. Persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta decizie.

 

Aprobat

...............................................

Angajator/Reprezentant legal al angajatorului

Comitetul de securitate si sanatate in munca