Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Demisia
   


 

Demisia:

Demisa nu trebuie motivata.

Dreptul salariatului de a nu motiva demisia este prevazut in art. 7 alin (3) din Codul Muncii.

Demisia trebuie preavizata.

Art. 81 alin. (4) in noua redactare, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de:

20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie;

45 de zile lucratoare pentru salatiatii cu functii de conducere.

In concluzie, pe de o parte termenul de preaviz este prelungit, iar pe de alta parte nu se mai opereaza cu zile calendaristice (ceea ce, in vechea varianta a codului muncii, crea o diferenta nejustificata fata de preavizul datorat in caz de concediere).

Termenul prevazut de lege este maxim, ceea ce inseamna ca in contractele colective de munca se va putea prevedea un termen mai scurt iar in contractul individual de munca unul si mai scurt.

Angajatorul poate renunta la preaviz chiar daca nu exista o asemenea prevedere in contractul colectiv sau individual de munca. Potrivit art. 81 alin (7) din codul muncii, contractul de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale sau partiale de catre angajator la termenul respectiv. Renuntarea angajatorului la preaviz (in totalitate sau in parte) nu transforma demisa in incetare prin acordul partilor.

Pe durata preavizului, contractul individual de munca contiunua sa isi produca toate efectele (art. 81 alin. (5) CM)

Altfel spus pe percursul preavizului munca se presteaza in continuare, salariatul va primi salariul si celelalte drepturi banesti ce decurg din contractul sau de munca (de ex: dreptul la locuinta de serviciu, dreptul de plata de catre angajator a abonamentelor de transport in comun etc.). Daca un nou contract colectiv de munca a intrat in vigoare el va avea efecte si asupra raportului de munca al salariatului care se afla in preaviz. Salariatul va avea in continuare obligatia de a se abtine de la orice act de concurenta neloiala, ca si de la orice act de indisciplina, in caz contrar contractul sau de munca putind fi desfacut disciplinar. Concedierea disciplinara poate interveni si in cazul absentei nemotivate a salariatului de la serviciu, daca ea nu se datoreaza impiedicarii nejustificate a angajatorului de a lucra.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. Cum legea nu face nici un fel de distinctie intre difetitele motive de suspendare, rezulta ca preavizul se suspenda chiar daca suspendarea intervine din initiativa salariatului. (ex: salariatul care a notificat demisia poate participa la o greva declansata in unitate inainte ca preavizul sa fi expirat).

Se poate demisiona atat dintr-un contract incheiat pe durata determinata cat si pe perioada nedeterminata.

In situatii exceptionale, salariatul poate demisiona fara preaviz.

Demisia fata preaviz este o noutate intrdusa in codul muncii care prevede la art. 81 alin (8) ca:”salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin CIM”Codul muncii - abordari