Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Carnetul de munca
   


 

Carnetul de munca.

Odata cu aborgarea Decretului nr. 92/1976 si a Ordinului nr. 136/1976 care reglementeaza metodologia de completare a carnetului de munca s-a incheiat indelungata perioada in care acesta era considerat ca document de proba a vechimii in munca.

Potrivit art. 296 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, vechimea in munca se probeaza insa cu carnetul de munca pana la 31 decembrie 2010. Ca urmare acest document oficial cu caracter personal este restituit titularului in vederea pastrarii si utilizarii pentru obtinerea dreptului la pensie.

Predarea carnetelor de munca catre titulari a reprezentat un proces complex care a presupus un efort logistic importanta, motiv pentru care Codul Muncii a prevazut obligatia angajatorlor de a preda aceste documente catre titulari in mod esalonat, pana la 30 iunie 2011.

In acelasi timp, ITM care avea in pastrare si completare carnetele de munca in cazul angajatorilor care nu aveau aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca in unitate, a avut obligatia de a elibera carnetele de munca detinute pana la aceiasi data.

Ultima inscriere efectuata in carnetele de munca ale persoanelor care detineau calitatea de salariati la data de 31.12.2011 este urmatoarea:

Nr. crt Unitatea Mutatia intervenita Anul/

luna/

ziua

Meseria sau functia si locul de munca cu conditii deosebite Salariul de baza lunar Denumirea unitatii, numarul si data actului pe baza caruia se face inscrierea Parafa si semnatura persoanei care face inscrierea
1 2 3 4 5 6 7 8
Se abroga dispozitiile Decretului nr. 92/1976 prvind carnetul de munca 2011

01

01

Art. 298 alin (3) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

Termenul pentru pastrarea arhivei cu dosarele personale este de 75 de ani de la crearea lor (Anexa 6 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996)Codul muncii - abordari