Codul muncii 2014 actualizat


        legea 53/2003 (codul muncii republicat*)

   

Codul Muncii Republicat - Data Intrarii in vigoare: 18 Mai 2011
 

Codul muncii - Dispozitii generale


CAP. 1 Codul muncii - Domeniul de aplicare
CAP. 2 Codul muncii - Principii fundamentale


TITLUL II Contractul individual de munca

CAP. 1 Incheierea contractului individual de munca
CAP. 2 Executarea contractului individual de munca
CAP. 3 Modificarea contractului individual de munca
CAP. 4 Suspendarea contractului individual de munca
CAP. 5 Incetarea contractului individual de munca

SECTIUNEA 1 Incetarea de drept a contractului individual de munca
SECTIUNEA a 2-a Concedierea
SECTIUNEA a 3-a Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
SECTIUNEA a 4-a Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului
SECTIUNEA a 5-a Concedierea colectiva
SECTIUNEA a 6-a Dreptul la preaviz
SECTIUNEA a 7-a Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale
SECTIUNEA a 8-a Demisia

CAP. 6 Contractul individual de munca pe durata determinata
CAP. 7 Munca prin agent de munca temporara
CAP. 8 Contractul individual de munca cu timp partial
CAP. 9 Munca la domiciliu

 Codul Muncii - TITLUL III Timpul de munca si timpul de odihna

CAP. 1 Timpul de munca
SECTIUNEA 1 Durata timpului de munca
SECTIUNEA a 2-a Munca suplimentara
SECTIUNEA a 3-a Munca de noapte
SECTIUNEA a 4-a Norma de munca

CAP. 2 Repausuri periodice
SECTIUNEA 1 Pauza de masa si repausul zilnic
SECTIUNEA a 2-a Repausul saptamanal
SECTIUNEA a 3-a Sarbatorile legale

CAP. 3 Concediile
SECTIUNEA 1 Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor
SECTIUNEA a 2-a Concediile pentru formare profesionala

Codul Muncii Actualizat - TITLUL IV Salarizarea

CAP. 1 Dispozitii generale
CAP. 2 Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata
CAP. 3 Plata salariului
CAP. 4 Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
 

Codul Muncii 2012 - TITLUL V Sanatatea si securitatea in munca
 

CAP. 1 Reguli generale
CAP. 2 Comitetul de securitate si sanatate in munca
CAP. 3 Protectia salariatilor prin servicii medicale


TITLUL VI Formarea profesionala
 

CAP. 1 Dispozitii generale
CAP. 2 Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator
CAP. 3 Contractul de ucenicie la locul de munca

TITLUL VII Dialogul social

CAP. 1 Dispozitii generale
CAP. 2 Sindicatele
CAP. 3 Reprezentantii salariatilor
CAP. 4 Patronatul


TITLUL VIII Contractele colective de munca

TITLUL IX Conflictele de munca

CAP. 1 Dispozitii generale
CAP. 2 Greva

TITLUL X Inspectia Muncii

TITLUL XI Raspunderea juridica

CAP. 1 Regulamentul intern
CAP. 2 Raspunderea disciplinara
CAP. 3 Raspunderea patrimoniala
CAP. 4 Raspunderea contraventionala
CAP. 5 Raspunderea penala

TITLUL XII Jurisdictia muncii

CAP. 1 Dispozitii generale
CAP. 2 Competenta materiala si teritoriala
CAP. 3 Reguli speciale de procedura

TITLUL XIII  Dispozitii tranzitorii si finale  

*) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Codul Muncii 2014 actualizat